06 47 13 22 84  |  info@marretwijnker.nl

Coaching

We hebben als mensen verbinding nodig om goed te functioneren. Verbinding met onszelf, het werk dat we doen en de mensen om ons heen. In alle hectiek en werkdruk van deze tijd gaan we makkelijk over op de automatische piloot. Deze tijd vraagt om bewustwording. Bewustwording van wie je in wezen bent, wat je als mens te doen hebt hier en hoe je kunt bijdragen aan je omgeving. Je geeft betekenis aan je eigen ontwikkeling. Ik faciliteer je graag in dit proces.

Wil jij

  • meer rust in je dagelijks leven?
  • groeien in jouw bewustzijn?
  • in de veranderingen om jou heen, weer zélf de regie nemen?
  • ontdekken wat jouw volgende stap is?

Werkwijze coachtraject

 

Je ontvangt van mij een schriftelijk intake formulier, welke je me toestuurt voor de intake. Daar maken we kennis met elkaar en verkennen het vraagstuk waaraan jij wilt werken. Als het klikt, kun je een coachtraject bij mij volgen van gemiddeld 3-7 sessies. Een sessie duurt tot max. 2 uur.
Of je kiest voor het Lichter Leven Programma, een bewustwordingstraject met 10 sessies van 2 uur.

Van nature bied ik jou het vertrouwen dat nodig is om verandering aan te gaan. Verandering die vanuit jezelf komt, waardoor je ook in je context congruent bent.  

Je ontdekt wat je dwars zit of tegenhoudt, lost deze blokkade op, zodat ruimte komt voor wat je wél wilt, wat  je nodig hebt en welke stappen je wilt zetten om dat doel te behalen. Ik begeleid je in dit proces. 

Wanneer er een driehoekscontract is met jouw leidinggevende, maken we duidelijke afspraken over geheimhouding en terugkoppeling van het traject. Jij bepaalt wat je deelt.

Manier van coachen

Mijn manier van werken is transformatief, holistisch, intuïtief, probleemoplossend en integratief.

Transformatief omdat je daadwerkelijk blokkades oplost. Je ontdekt wat er achter jouw belemmering zit en je laat het los. Je verandert van binnenuit en dit heeft invloed op jouw leven.

Met holistisch bedoel ik dat we werken op mentaal (gedachten, overtuigingen), emotioneel (emoties, gevoel), fysiek (lichaam) en spiritueel (zingeving, passie, energie) gebied.

Intuïtief wil zeggen dat ik aansluit bij jou, zodat ik jou kan faciliteren de oplossing te vinden. Alle oplossingen zijn namelijk te vinden in jezelf. Jij weet als geen ander wat goed voor je is. Ik begeleid je daarnaartoe, zodat je het zelf ontdekt en oplost.

Integratief betekent dat ik jou stimuleer gebruik te maken van de bronnen die jij zelf bezit of die je in jouw omgeving ter beschikking hebt. 

Oplossingsgericht betekent dat jij na de eerste sessie al een stap hebt gezet naar jouw doel.

Ik werk hierbij met verschillende methoden en technieken, zowel vanuit de westerse kennis als de oosterse wijsheid. Op deze manier maken we optimaal gebruik van jouw mogelijkheden en mijn expertise.