06 47 13 22 84  |  info@marretwijnker.nl

Coaching

We hebben als mensen verbinding nodig om goed te functioneren. Verbinding met onszelf, het werk dat we doen en de mensen om ons heen. In alle hectiek en werkdruk van deze tijd gaan we makkelijk over op de automatische piloot. Deze tijd vraagt om bewustwording. Bewustwording van wie je in wezen bent, wat je als mens te doen hebt hier en hoe je kunt bijdragen aan je omgeving. Je geeft betekenis aan je eigen ontwikkeling. Ik faciliteer je graag in dit proces.

Wil jij

  • meer rust in je dagelijks leven?
  • groeien in jouw bewustzijn?
  • in de veranderingen om jou heen, weer zélf de regie nemen?
  • ontdekken wat jouw volgende stap is?

Werkwijze

Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en verkennen we het vraagstuk waaraan jij wilt werken. Je zet meteen de eerste stap in het formuleren van wat je wél wilt. Als het klikt, kun je een coachtraject bij mij volgen van gemiddeld 6-8 sessies. Een sessie duurt 1 tot max. 1,5 uur.  Ik heb de tijd voor jouw vraagstuk, luister aandachtig, hou je een spiegel voor en stel je soms prikkelende vragen die je jezelf niet vaak stelt.
Van nature bied ik jou het vertrouwen dat nodig is om verandering aan te gaan. Verandering die dicht bij jezelf ligt, waardoor je ook in je context congruent bent. Ik creëer makkelijk een veilige setting waarin essentiële vragen besproken en beantwoord kunnen worden. 

Je ontdekt wat je wilt, wat je nodig hebt en welke stappen jij wilt zetten om dat resultaat te behalen. Ik begeleid je in dit proces. Dat kan bij jou op je werk, bij mij in mijn coachstudio of digitaal.

Wanneer er een driehoekscontract is met jouw leidinggevende, maken we duidelijke afspraken over geheimhouding en terugkoppeling van het traject. Jij bepaalt wat je deelt. Halverwege checken we of we nog op het goede spoor zijn. Indien nodig sturen we bij. We sluiten het traject af met een eindevaluatie. 

Integratief en oplossingsgericht

Mijn manier van werken is integratief en oplossingsgericht. 

Integratief betekent dat ik jou stimuleer gebruik te maken van de bronnen die jij zelf bezit of die je in jouw omgeving ter beschikking hebt. Ik werk hierbij met verschillende methoden en technieken. Op deze manier maken we optimaal gebruik van jouw mogelijkheden en mijn expertise. 

Oplossingsgericht betekent dat jij na de eerste sessie al een idee hebt hoe je de eerste stap kunt zetten naar jouw doel.