06 47 13 22 84  |  info@marretwijnker.nl

Marret Wijnker

Waarom doe je wat je doet? Wat beweegt jou? En hoe verhoudt zich dat tot je omgeving? Dat zijn voor mij interessante vragen. De combinatie van deze persoonlijke drijfveren met de dynamiek in organisaties om samen verder te komen, inspireert mij in mijn werk. Mensen ervaren mij als waarachtig aanwezig, verbindend, ruimtegevend en oplossingsgericht.

Mijn pad

Bijna 20  jaar heb ik gewerkt bij gemeenten en in de publieke gezondheidszorg. In uiteenlopende functies gericht op inhoud, organisatie, bedrijfsvoering en veranderprocessen. Als adviseur, procesbegeleider en projectmanager. Na een verandertraject te hebben begeleid, waarbij de formele resultaten waren opgeleverd, hadden we toch niet bereikt wat ik voor ogen had. Ik was op zoek naar diepgaande manieren van veranderen. Eind 2018 koos ik volledig voor het ondernemerschap. Op LinkedIn vind je mijn CV.

Mijn ambitie

Wat mij in beweging brengt is dat we, juist in onze wereld van welvaart en mogelijkheden, zo veel tijd en aandacht besteden aan wat we niét willen. Ik ben ervan overtuigd dat wij, mensen en organisaties, gezamenlijk veel meer tot stand kunnen brengen dan we nu denken en doen. Als we ons bewust zijn van wat we wél willen. Dan kunnen we met focus, aandacht en lef een mooiere wereld creëren voor onszelf en de generaties na ons. Zodat ook zij deze welvaart en mogelijkheden zullen genieten. Want dat vraagt bewustzijn, visie en daadkracht.

Mijn kracht

Van huis uit heb ik een oervertrouwen in het leven en de mogelijkheden van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat de oplossing voor een vraagstuk in onszelf te vinden is. Hier begint voor mij ook elke verandering in een organisatie. Vanuit mijn organisatiesensitiviteit leg ik gemakkelijk verbanden en zie de intermenselijke verhoudingen. Uit ervaring weet ik dat alleen organisatorisch veranderen niet voldoende is om tot vernieuwing te komen. Vernieuwing ontstaat wanneer mensen zich open stellen voor transformatie. Dat is voor mij een proces naar weten wie je in wezen bent en wat je te doen hebt, daarbij kunnen aansluiten op je omgeving en open staan voor dat wat wil ontstaan. Daar is kennis, inzicht, moed en oefening voor nodig. Hier begeleid ik je graag bij. Een opdracht is voor mij geslaagd wanneer vanuit persoonlijke ontwikkeling, collectieve vernieuwing ontstaat.

marret_wijnker

Mijn missie

Ik wil bijdragen aan de bewustwording van wat wij mensen en organisaties wél willen, zodat we met elkaar meer impact maken om een mooiere wereld te creëren voor de generaties na ons.

Ontwikkeling en certificering

De opleiding Gezondheidswetenschappen heb ik afgerond aan de Universiteit Maastricht, richting Beleid en Management van de Gezondheidszorg. Vervolgens heb ik opleidingen gevolgd onder meer in Bedrijfskundig procesmanagement, Ketenregie, Integrale zelfsturing, Theory U, Organisatie coaching (Executive coaching, Team coaching en Organisatie coaching) en Beroepscoach Practitioner.

Ik ben gecertificeerd en geaccrediteerd Beroepscoach Practitioner (volgens het Europees kwaliteitskeurmerk EMCC/EQA), aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en gediplomeerd Register Organisatiecoach.