06 47 13 22 84  |  info@marretwijnker.nl

Impact in organisatie

Het potentieel van mensen en organisaties is de afgelopen decennia veel groter geworden. Veel groter dan de huidige structuren en systemen op dit moment kunnen bevatten. De patronen die bij mensen en in organisaties zijn ingeslepen, vragen om vernieuwing. Dat vraagt, naast reflectie en bewustwording, om focus, aandacht en lef. Alleen veranderen in organisatie en systeem is niet voldoende om de vernieuwing waar deze tijd om vraagt te realiseren. Om impact te maken die bijdraagt aan het welzijn van mens, organisatie en planeet, moeten we werken aan reële, duurzame oplossingen vanuit een grondhouding die voorbij ons eigen denken en eigenbelang gaat. Een grondhouding vanuit oprechte nieuwsgierigheid, met compassie en de moed om het anders te doen. Hoe? Door voortdurend in het klein te doen, wat je in het groot wilt. En zodoende zelf en met elkaar de verandering neer te zetten die je wilt zien. Hiertoe bied ik coaching en procesbegeleiding op organisatie-, team- en individueel niveau.

Mogelijke vraagstukken

  • We zien onze visie onvoldoende terug in het uitvoerende werk.
  • Er is nog steeds weerstand en wantrouwen na een reorganisatie of fusie.
  • We willen flexibeler werken met rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden.
  • Hoe creëren we meer bewustwording en eigenaarschap bij onze medewerkers?
  • De bedrijfsvoering sluit onvoldoende aan op het primaire proces.
  • Welke ondersteuning bieden we aan medewerkers in zelf-organiserende teams?

Organisatiescan

Een goed begin van elk veranderproces is een Organisatiescan. In twee dagen tijd maken jullie kennis met onze aanpak en wij met jullie organisatie. Met de Organisatiescan haal je boven water wat er echt is. Dit wordt vaak overgeslagen bij de aanpak van organisatieverandering.

De investering is een werkruimte, goede lunch en koffie/thee en tijd en beschikbaarheid van mensen. Na de scan presenteren we vrijblijvend ons advies.

Werkwijze

Graag werk ik met opdrachtgevers die bereid zijn naar het organisatiesysteem te kijken en tegelijkertijd naar de rol die zijzelf daarin vervullen. Hierbij komen vragen in mij op als: Wat is jouw bijdrage aan de betekenis van de organisatie? Waar is welke verandering nodig om deze bijdrage te optimaliseren? Wat kan ik hierin voor jou betekenen? Waaraan merk jij dat mijn bijdrage aan jouw doel succesvol is geweest? Mede op basis van de informatie die de antwoorden op deze vragen oplevert, maak ik een voorstel voor een begeleidingsplan met een offerte. Gedurende het proces staan we regelmatig stil bij vragen als: Zitten we nog op het goede spoor? Is de meerwaarde van de samenwerking nog aanwezig? Indien nodig sturen we bij.

Innovatie Lab

  • Je wilt op vernieuwende wijze het verschil maken voor je klant, opdrachtgever, gemeente of het bestuur.
  • Je wilt werken vanuit vertrouwen.
  • Je wilt jouw intentie ontdekken dat wat jij graag wilt bereiken met …